HEMŞİRELİK UYGULAMA ATÖLYESİ

Home HEMŞİRELİK UYGULAMA ATÖLYESİ

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI UYGULAMA ATÖLYESİ

Okulumuzda bulunan Hemşire yardımcılığı uygulama atölyesi “Hasta odası” şeklinde düzenlenerek öğrencilerimizin mesleki derslerinde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi kolaylaşmıştır. Bu atölye ile öğrencilerimize,

Temel mesleki uygulamalar ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması,

Mahremiyete özen göstererek hastaya ördek/sürgü verilmesinin öğrenilmesi,

Dış ve iç kanamalarda ilk yardım uygulanmasının öğrenilmesi,

Hasta ile sağlıklı etkili iletişim kurma, etik kavramı, meslek etiği gibi kavramlarının öğrenilmesi,

Hastalarda sık görülen enfeksiyon hastalıkları, hastane enfeksiyonlarından koruma/korunma ile ilgili bilgilerin kazandırılması,

Aseptik kurallar ve ameliyathane çalışma prensiplerine uygun olarak ameliyathanenin hazırlanması,

Sıcak ve soğuk basit uygulamada sağlık personeli ile koordineli çalışılmasını,

Hastaya oksijen verme uygulamasında sağlık personeli ile koordineli çalışılmasını,

Solunum, dolaşım, kan, sindirim, endokrin, sinir, ürogenital sistem, eklem, duyu, organ, immunolojik ve allerjik hastalıkları ile ilgili bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması,

Hastanın yatağa yatırılışını ve yataktan kaldırılışının öğrenilmesi,

Hastanın tansiyon ve şeker ölçümünün yapılmasının öğrenilmesi gibi becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.