Uçak Elektrik Atölyesi

Home Uçak Elektrik

Uçak Elektrik Atölyesi

Hava ulaşımında uçak elektrik ve elektroniği bakımı hizmetleri, ileri teknolojiyi en üst düzeyde kullanan bir eğitimle sağlanmaktadır. Hızlı ve güvenli ulaşımı gerçekleştiren hava araçları, ileri teknoloji bilgisi ve donanımın uygulama alanlarının başında yer almaktadır. Bu nedenle bölümün atölyeleri, bakım ve onarım konusunda yetkin teknik elemanların eğitimine olanak sağlayacak donanım ve altyapıya sahip olacak şekilde kurulmuştur.

Bölümde öğrenciler, hava aracında bulunan elektronik cihazların bakım ve onarımının çağdaş yöntem ve teknikle nasıl yapılacağını öğreneceklerdir. Ayrıca sınıfta öğrendikleri temel elektrik ve elektronik konusundaki teorik bilgileri navigasyon, haberleşme, radar, uçuş kontrol ve cihazları gibi hava aracı elektrik sistemlerine nasıl uygulayacaklarının pratiğini yapacaklardır.

Bölümdeki temel çalışma konuları,

AC-DC devreler,

Elektronik devreler ve haberleşme,

Havacılık emniyeti kavramını öğrenme,

Elektriksel ölçü aletleri ile elektriksel büyüklükleri ölçmeyi,

Elektrik kanunlarını uygulayarak dirençli elektrik devreleri yapmayı,

Uçak Konnektör bağlantılarını yaparak test etmeyi,

Uçak kablolarına harness işlemeni yapmayı,

Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamayı öğreneceklerdir.

Hava aracı navigasyon ve radar sistemleri,

Hava aracı bordo aletleri şeklinde sıralanabilir.

Bölümün temel teorik derslerinden sonra öğrenciler; atölye ağırlıklı bir eğitim-öğretim sürecinden ve staj uygulamasından sonra mezun olacaklardır.