Sağlık Lisesi

Home Sağlık Lisesi

GENEL OLARAK

Sağlık, sağlık hizmetleri veya sağlık hizmeti, insanlarda hastalık, rahatsızlık, yaralanma ve diğer fiziksel ve zihinsel bozuklukların önlenmesi, teşhisi, tedavisi yoluyla sağlığın korunması veya iyileştirilmesidir. Sağlık hizmetleri, sağlık profesyonelleri ve ilgili sağlık kuruluşları tarafından verilmektedir. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları bu sağlık hizmetinin bir parçasıdır. Diş hekimliği, eczacılık, ebelik, hemşirelik, tıp, optometri, odyoloji, psikoloji, mesleki terapi, fizik tedavi, atletik eğitim ve diğer sağlık meslekleri sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır. Birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra halk sağlığında yapılan çalışmaları kapsar. Sağlık hizmetlerine erişim, sosyal ve ekonomik koşulların yanı sıra sağlık politikalarından etkilenen ülkeler, topluluklar ve bireyler arasında farklılık gösterebilir. Sağlık hizmetlerinin sağlanması, “mümkün olan en iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak için kişisel sağlık hizmetlerinin zamanında kullanılması” anlamına gelir. Sağlık sistemleri, hedeflenen nüfusun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş kuruluşlardır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, iyi işleyen bir sağlık hizmetleri sistemi, bir finansman mekanizması, iyi eğitilmiş ve yeterince maaşlı bir işgücü, kararların ve politikaların temel alınacağı güvenilir bilgi ve kaliteli ilaçların sağlanması için iyi korunmuş sağlık tesisleri ve teknolojiler gerektirir. Modern sağlık hizmetlerinin sunulması, disiplinler arası ekipler olarak bir araya gelen eğitimli psikoloji, fizyoterapi, hemşirelik, diş hekimliği, ebelik ve yardımcı sağlık alanlarındaki profesyonellerin yanı sıra, sistematik olarak kişisel ve nüfusa dayalı önleyici, tedavi edici ve rehabilite edici bakım sağlayan halk sağlığı pratisyenleri, toplum sağlığı çalışanları ve yardımcı personel gibi diğer pek çok kişiyi içerir.