YAŞAM DESTEK VE TEDAVİ CİHAZLARI ATÖLYESİ

Home YAŞAM DESTEK VE TEDAVİ CİHAZLARI ATÖLYESİ

YAŞAM DESTEK VE TEDAVİ CİHAZLARI ATÖLYESİ

Öğrencilerimize atölyede bulunan Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları ile

Ameliyathane ve Yoğun bakım konusunun anlatılması, kullanılan cihazların Ventilatör Cihazları, Anestezi Cihazları, Kalp-Akciğer Makineleri, Elektrokoter Cihazları, Aspiratör Cihazları, İnfüzyon Pompaları, Nemlendirme Cihazlarının kurulum, kullanım bakım ve kalibrasyonu ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması,

Acil servis ve hasta nakil araçlarının, destek tedavide kullanılan defibrilatör, işitme cihazları, böbrek taşı kırma (ESWL), kuvöz cihazları, diyaliz cihazlarının kurulum, kullanım bakım ve kalibrasyonunu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması,

Ameliyathane ve Yoğun Bakım Cihazları, Acil Servis ve Destek Tedavi Cihazları derslerindeki cihazların kurulum ve kontrolü ile ilgili uygulamaları yaparak arıza, bakım, onarım ve kalibrasyon becerilerinin kazandırılması,

Cihaz Yönetmeliği’ne uygun olarak hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının, diş ünitelerinin, lazer cihazlarının, fizik tedavi cihazlarının, radyoterapi cihazlarının ve ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO) cihazlarının kurulumunu, kontrolünü, bakımını, onarımını kalibrasyonunu yapma ve arızasını giderme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması

Biyomalzeme ve biyomekanik ile ilgili biyomedikal alanına özgü bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.