Sivil Havacılık Lisesi

Home Sivil Havacılık Lisesi

Genel Olarak

Havacılık sektörü, küresel düzeyde hem sivil hem de askerî alanda sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu nedenle havacılık stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir.

Hızla küreselleşmekte olan havacılık sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler havacılık sektörünün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar ve planlar üretip uygulamaktadırlar. Dünyada havacılık ektörünün kurallarını belirleyen ABD’de Federal Aviation Authorities (FAA), Avrupa’da Joint Aviation Authorities (JAA) ve European Aviation Safety Agency (EASA), uluslararası sivil havacılığı düzenleyen International Civil Aviation Organization (ICAO) olmak üzere dört ana otorite vardır.

Ülkemiz 4 Nisan 2001 tarihinde JAA’nın tam üyesi olmuştur. Bu tam üyelikle; havacılık ile ilgili kuralların ve prosedürlerin standart duruma getirilmesi, üye ülkeler arasına uçak, uçak parçası ve bakım personeli alışverişinin kolaylaştırılması, sivil havacılık faaliyetlerinde en yüksek emniyet standartlarının geliştirilmesi sağlanmıştır. JAA/EASA kurallarının içerisinde, JAR–66/Part 66 uçak bakım teknisyeninin niteliklerini belirtmiştir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından JAA/EASA 66 Dokümanları kapsamında güncelleştirilen Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66–01) yürürlüğe konulmuştur.

Sektör, havacılık ulaşımın gelişmesi ile uçak sayılarının artması sonucunda ortaya çıkan uçak bakımının öncesi ve sonrasında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulmuş organizasyonun birimleri, kurum ve kuruluşların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Son on yılda Sivil Havacılık sektöründe dünya geneli büyüme oranı yaklaşık yüzde 5 iken, sektörün Türkiye’deki büyüme oranı yüzde 9,5’tir. Yolcu sayısı, ciro ve uçak sayısı göstergelerinin tamamına göre Türkiye’de sektörün büyüme hızı dünya ortalamasının oldukça üzerindedir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporuna göre, önümüzdeki 15 yılda Sivil Havacılık alanında Türkiye’de 150 bin, dünyada ise 600 bin yeni teknisyene ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle havacılık sektörü, gerek ekonomik değer gerekse savunma sanayi içindeki yüksek payı nedeniyle önemli bir istihdam kaynağıdır.

Uçak bakım alanı ile ilişkili sektörel beklenti, bu çalışmalar için gereken altyapı organizasyonu ve eğitim-öğretim kurumlarının oluşturulması, bu amaca yönelik toplumsal yapılanmanın hayata geçirilmesidir. Sektör; uçak bakım alanında bakım yapan uçak bakım teknisyenlerinde mesleğini seven, meslek bilgisine sahip, İngilizce bilen, sorumlu, havacılık kanunlarını bilen ve mesleki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren bireylere ihtiyaç duymaktadır.

Bu kapsamda hem uçakların ve hava alanlarının hem de bu alanda hizmet verecek personelin yeni standartlara uygun olması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, uluslararası yeterliliklere sahip pilot ve teknisyenlerin yetiştirilerek sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak okullara yönelik ihtiyaç da artmaktadır. Okulumuz bu alanda çok ciddi boyutlarda olan personel ihtiyacını karşılamayı ve öğrencilerimizin hızlı bir şekilde nitelikli bir meslek sahibi olmalarını hedeflemektedir.